♥ Bezplatná zoznamka a chat pre Čechov a Slovákov ♥

Bezplatná zoznamka a chat pre Čechov a Slovákov

Môže priateľstvo prerásť v lásku?


Láska potrebuje počiatočné vzplanutie…

Láska by logicky nemala byť založená a pocite pokoja a presne určených pravidiel. Fyziologické príznaky lásky (šteklivý pocit v žalúdku, červenanie sa, zrýchlenie srdcového rytmu) sa spájajú skôr s náhlym vzplanutím. Čaro zaľúbenia spočíva hlavne v tom, že nič nie je dopredu vypočítané, náhla vášeň musí prerušiť rutinu. Zaľúbenie by sa malo rovnať nepredvídanému: vytrhnúť nás z každodenného života a našich zvykov. Ako teda prejsť od priateľstva k láske?

Bezpečie priateľského vzťahu

Priateľstvo má ďaleko od vášne a prudkosti pri zaľúbení. Priateľstvo je skôr jemný vzťah, založený na vzájomnom rešpekte a postupne vzrastajúcej dôvere. Časom sa vzťah utužuje, to však prebieha dlhodobo a mierne a celý proces nie je založený na zvádzaní. Dôvera v priateľa sa rodí v pocite bezpečia a uvoľnenia, ktoré umožňuje len vzťah bez dvojzmyselnosti a bez bočných úmyslov.

Láska zrodená z priateľstva je ešte plnohodnotnejšia

Hoci priateľstvo sa značne odlišuje od lásky, majú však spoločný základ: spoznávanie sa. Pre úspešný ľúbostný vzťah musí človek prejsť viacerými etapami, aby spoznal milovanú osobu. Prvé zaľúbenie sa musí časom potvrdiť a sceliť hlbším poznaním partnera, aby sa mohlo stať láskou. Skutočná láska teda musí prejsť rovnakou cestou ako priateľstvo.


photo : Simon Aubry

Keď sa zo vzájomnej zhody zrodí vášeň

Áno, láska sa skutočne môže zrodiť z priateľstva, pretože priatelia už urobili to podstatné, snažili sa spoznať jeden druhého, čo je oveľa dôležitejšie ako len sexuálna túžba. Priateľstvo je už síce ucelené a hotové, keďže vzájomný rešpekt a dôvera už existujú, avšak zaľúbenie, ktoré vznikne z priateľstva ostáva nepredvídané, pretože priateľa začneme vnímať z nového, nepoznaného uhla. Objavíme nové stránky jeho osobnosti, nové nečakané pocity v nádhernom vzťahu vo dvojici.

Priateľstvo teda môže prerásť v lásku a dokonca ju aj posilniť. Láska je síce nepredvídateľné vzplanutie, a preto niekedy aj veľmi rýchlo vyprchajúce, priateľstvo naopak lásku stabilizuje, predlžuje vďaka hlbšiemu poznaniu partnera a vďaka dôvere v jeho vernosť. Láska, ktorá sa zrodí z priateľstva je preto pokojnejšia, založená na harmónii tiel aj duší.

REGISTRÁCIA ZDARMA
E-mailová adresa

Želaný login

Zvoľte si heslo

Si

hľadáš

Tvoj dátum narodenia


FacebookTwitter

1486